Vinnarna av Lovie Awards och shortlistade bidrag är utvalda av ledamöter från The International Academy of Digital Arts and Sciences, det allra bästa av alla bidrag som lämnats in. Utvärderade mot ett flertal kriterier genomgår bidragen en noggrann process för att vinna det eftertraktade Lovie Award.

Hur bidragen bedöms

Bland tusentals inlämnade bidrag inspekterar ledamöterna i International Academy of Digital Arts & Sciences självständigt varje bidrag och betygsätter dem baserat på sina respektive bedömningskriterium. Varje bidrag utvärderas av flera akademiledamöter.

Bedömning av bidrag på främmande språk

Lovie Awards tar emot bidrag på engelska, tyska, spanska, holländska, svenska, italienska och franska. Akademin består av två-språkiga ledamöter som blir tilldelade bidrag inom sina språkområden att bedöma. Alla ledamöter, oavsett tilldelad språkgrupp, har tillgång till redan bedömda engelskspråkiga bidrag. En egen algoritm standardiserar alla bidrag på främmande språk i enlighet med bedömningsmönstren av de engelskspråkiga bidragen, som skapar en jämn spelyta för alla fem språk.

Att välja vinnare

Ledamöterna sätter poäng på bidragen i de olika kategorierna; Webbsida, Online Marknadsföring, Internet Video, Apps, Mobile Sites & Podcasts, Sociala Medier, utifrån speciella kriterier för varje kategori. Slutligen röstar de fram Shortlisted, Brons-, Silver-, och Guldvinnarna. Flera Guld-, Silver-, och Bronsvinnare kan finnas i samma kategori beroende på den relativa poängen de tilldelas. Ledamöterna får ej rösta i en kategori där de har en intressekonflikt.

Andra bidrag som förtjänar särskilt uppmärksammande har möjligheten att ta emot en särskild utmärkelse från akademin som Shortlisted bidrag. Inte fler än 20% av bidragen kan ta emot den officiella Shortlisted utmärkelsen.

Dessutom kommer en People’s Lovie Winner att utses genom en allmän omröstning i Community bland de nominerade i varje kategori. Det kommer att koras en People’s Lovie Vinnare i varje kategori inom Webbsidor, Online Marknadsföring, Internet Video, Apps, Mobile Sites & Podcasts och Sociala Medier. För mer information angående vinnare, se Lovie Awards Winner informationscenter.

Akademiledamöterna

Ledamöterna i akademin är visionärer, evangelister och ledande personer som har katalyserat enastående prestationer på internet eller visat på en extraordinär talangfullhet i traditionella medier. Akademins webbexperter representerar troget det förflutna såväl som de nya mediernas framtid; de bär industrins röst. Mästarna som bär på traditionen har en förståelse för den bakgrund i vilket de nya medierna härstammar. Deras sinnen talar starkt för de utmärkande kvaliteterna inom deras fält – reklam, konst, film, vetenskap eller sport, för att bara ge några exempel – både online och offline.

Intressekonflikter

Med alla kontakter och sammankopplingar online, och för att vi inte bara uppmärksammar excellensen, utan även associeras med den uppstår det ofta en potentiell risk för intressekonflikter. Dessa konflikter är något vi ser väldigt allvarligt på och vi gör allt i vår makt för att minimera risken för att en intressekonflikt ska uppstå. Samtidigt som vi försäkrar oss om att det är just det allra bästa bidragen är det som vi uppmärksammar.

Det är inte Lovie Awards eller The International Academy of Digital Arts and Sciences.

personal som väljer vinnarna, inte heller påverkar de ledamöterna på något sätt. Vi väljer en mångfaldig grupp av ledamöter som vi känner är objektiva, respekterade och kunniga inom sitt språkområde. Det Shortlistade bidragen och vinnarna ligger helt i ledamöternas händer som både väljer och röstar på dem helt självständigt i en onlineprocess.

Ledamöterna får inte rösta på något bidrag i vilket de kan ha en intressekonflikt; dessa situationer bevakas noggrant, vilket är beroende både av deras egen personliga integritet och dels att detta övervakas från flera håll.

 

 

 

 

 

In The Social Sphere

  • All
  • Features
Type to search what you're looking for

Results

Sort by

Date
  • Date
  • Alphabetical