Att delta i Lovie Awards är öppet för alla organisationer och individer involverade i att designa, bygga, hantera, underhålla, marknadsföra eller promota webbsidor, online marknadsföring, internet video, apps, mobile sites & podcasts, och appinnehåll för europeiska företag, konsumenter eller allmänheten.

Regler

Alla bidrag till Lovie Awards måste vara skapade för ett företag eller individ å vägnar av en europeisk klient eller individ för att användas för en Europeisk webbpublik.

Bidragen måste ha använts under åtminstone delar av det pågående kalenderåret. Bidragen behöver dock inte vara skapade detta år. Det finns ingen övre gräns för hur många bidrag som får lämnas in av en enskild deltagare, det finns inte heller någon gräns för antalet kategorier deltagaren lämnar bidrar till. För varje bidrag måste en fullständigt ifylld bidragsenkät skickas in samt en anmälningsavgift betalas.

Otillåtet material

Bidrag som innehåller pornografiskt material, eller sprider “hatbudskap”, kränkande uttalanden eller på något annat sätt är mycket stötande kommer inte att accepteras.

Påhittat / exempelarbete

De bidrag, speciellt de som lämnas in i Online Marknadsföring-kategorin, som är påhittade eller producerade som exempelarbete (bidrag som ej har betalats för av en klient eller MEDIA ENTITY kommer inte accepteras som bidrag).

Diskvalificering

Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att diskvalificeras under alla faser av tävlingen utan förvarning.

Bekräftelse

Deltagare kommer att motta ett bekräftelsemail när ett bidrag har blivit mottaget.

Allmänna villkor för bidrag och användande

Lovie Awards förutsätter att alla bidrag är original och att deltagaren äger arbetet eller har fått tillåtelse från en klient eller annan relevant part att lämna in bidraget, med alla dess rättigheter därigenom beviljade. Utifall en deltagare utan dessa rättigheter lämnar in ett bidrag kommer deltagaren inte få medverka i tävlingen. Lovie Awards är inte ansvariga för någon upphovsrättslig överträdelse å deltagarens vägnar.

Alla bidrag måste ligga live och vara tillgängliga på internet från och med datumet för anmälan till och med december 2018 och vara tillgängligt via http i en standard web browser.

De arbeten som bara ligger online under en begränsad tidsram, så som tävlingar och kampanjer kan lämna in en case-,sida eller video av arbetet. Detta måste vara tillgängligt online till och med december 2018.

Inlämning av bidrag (inklusive Internet Video-bidrag) godkänner Lovie Awards rättighet att använda materialet för utställningar, marknadsföring och publiceras via valfritt medium.

Ett korrekt inlämnat bidrag som möter kraven, inklusive betalad avgift, garanteras att bli bedömd och att delta i tävlingen. Ingen annan representation eller garanti utlovas av Lovie Awards angående bidrag och alla andra garantier avsägs härmed uttryckligen.

Om ett bidrag mottar en utmärkelse, kommer tillvägagångssättet och detaljer kring tillkännagivandet av nomineringen samt utmärkelsen endast tillfalla Lovie Awards. Deltagaren förstår att alla utmärkelser inte kommer att publiceras på samma sätt och vissa kommer att presenteras under en ceremoni och andra inte.

Bidrag på främmande språk

Webbsidor/ Apps, Mobile Sites & Podcasts / Online Marknadsföring: alla arbeten måste vara tillgängliga för våra, engelska, franska, spanska, italienska, tyska, holländska och svenska jurymedlemmar. Inom de kategorier som inte är beroende av språk kan övriga språk bli antagna utifall de är starkt visuella eller på andra sätt inte beroende av språk.

Internet Video: alla Internet Video-bidrag på andra språk annat än engelska, franska, spanska, italienska, tyska, holländska eller svenska MÅSTE vara dubbade eller textade.

De nya kategorier inom Online Marknadsförings — Bästa Online Media Strategi och Bästa Sociala Medier Strategi — skapades för att återspegla den innovativa användningen inom en online marknadsföringsstrategi. Vänligen tillhandahåll en URL till en splash screen, eller en kort film som beskriver arbetet och dess effektivitet, innovation och integration. Du kan även länka direkt till arbetet. Ha i åtanke att det är till din fördel att bidra med så mycket information som möjligt till bedömningsprocessen.

Anmälningsavgifter och deadlines

Webbsidor / Apps, Mobile Sites & Podcasts / Internet Video/ Sociala Medier Rabatterad Webbsida / Internet Video* Fristående reklam Reklamkampanjer
285 EUR 110 EUR 285 EUR 445 EUR
The 8th Annual Lovie Awards Final Entry Deadline is 8 June 2018.

För mer information om The Lovie Awards vänligen kontakta Denise Gilley.

 

Accepterade format / typ av bidrag

Alla bidrag måste vara live och tillgängliga från och med när bidraget lämnas in till och med december 2018.

Webbsidor

Alla bidrag till Webbsidekategorin måste lämnas in som URL:er i vårt webbaserade anmälningsformulär. Bidragen måste ha varit öppna för allmänheten under åtminstone en del av det pågående kalenderåret.

Online Marketing

Fristående reklambidrag ska lämnas in som URL:er vårt webbaserade anmälningsformulär.

Bidrag i form av reklamkampanjer kan lämnas in som en URL med alla element samlade på en webbsida eller som flera URL:er med alla element på separata websidor. Vi kommer inte att acceptera DVD:er innehållande brandat content, viral marknadsföring eller rich media.

Alla flash-, video- och rich media element måste publiceras online och vara tillgängligt för bedömning på en specifik URL eller webbsida.

Internet Video

Vi kommer inte att acceptera DVD:er med bidrag för Internet Video på. Arbeten ska bedömas så som de upplevs online och måste därför vara publicerade online och vara tillgängliga för bedömning på en specifik URL eller webbsida.

Om du lämnar in arbete som är gjort på uppdrag av en produkt, reklam eller något som bidrar med underhållningsvärde till ett särskilt varumärke så ska det lämnas in under kategorin Online Marknadsföring “Brandat content”-kategorin.

Apps, Mobile Sites & Podcasts

Bidrag i form av mobila webbsidor måste vara tillgängliga via mobiltelefon, handdator, eller annan mobil enhet. De kommer att bedömas genom en mobil enhet.

Sociala medier

Alla bidrag till Sociala Medier-kategorin måste tillhandahållas som URL:er i vårt webbaserade anmälningsformulär.

Detaljerade instruktioner för anmälan

Alla bidrag måste anmälas online genom att använda vårt webbaserade anmälningsformulär. En anmälan bearbetas efter det att formuläret är mottagen av Lovie Awards samt när anmälningsavgifter är betald. Lovie Awards förbehåller sig rätten att omkategorisera bidrag och att skapa nya kategorier om så är lämpligt.

Genom att klicka på “Anmälan” som finns i menyn på huvudsidan kommer du att få tillgång till ett fyrsidigt anmälningsformulär där du anmäler ditt bidrag.

  1. Första anmälningssidan: välj “typ av bidrag” – Webbsida, Online Reklam, Internet Video, Apps, Mobile Sites & Podcasts eller Sociala Medier.
  2. Efter första valet: lägg till information om ditt bidrag (titel, URL där bidraget är publicerat, sidans lösenord (om det behövs), och val av kategori.
  3. Deltagarinformation: lämna namn, adress, telefonnummer, e-mailadress till deltagaren.
  4. Granska information/betalningsalternativ: här kan du redigera och verifiera att informationen du lämnat är korrekt samt välja betalningsmetod.
  5. Betalning och bekräftelse: innehåller instruktioner för hur du genomför din betalning, samt bekräftelsenummer för bidraget.

Kontakt

För frågor eller kommentarer angående bidrag Lovie Awards, kontakta Denise Gilley denise@lovieawards.com eller ring oss på +44 (0)2077495354.

Adress för anmälningsavgift

 

The Lovie Awards
5th Floor
82 Baker Street
London W1U 6AE
United Kingdom

In The Social Sphere

  • All
  • Features
Type to search what you're looking for

Results

Sort by

Date
  • Date
  • Alphabetical