The International Academy of Digital Arts and Sciences utvärderar bidragen utefter de kriterier som är uppställda för varje kategori.

Webbsidor

Akademin utvärderar webbsidor baserat på sex kriterier, innehåll, struktur och navigation, visuell design, funktionalitet, interaktivitet och övergripande intryck.

Webbkritik, liksom webbutveckling ät ingen exakt vetenskap. Kraftfulla nya idéer och tillvägagångssätt poppar ständigt upp, de formar om gamla idéer eller kör över dem. Inte alla som vinner Lovie Awards eller som hamnar på vårt Shortlist blir tilldelad 10 poäng av alla jurymedlemmar, vikten av ett viss kriterium varierar beroende på målet med sidan, en webbsida är så mycket mer än summan av dess delar.

Innehåll

Innehållet är all den information som finns på sidan. Det är inte bara bild, utan även musik, ljud, animationer eller video – allt som kommunicerar sidan sammantagna innehåll. Bra innehåll måste vara engagerande, relevant, och anpassat efter sin publik. Det ska synas att det är framtaget för webben för det ska vara tydligt och koncist och fungera bra via webben. Bra innehåll tar ställning. Det har en röst, ett eget perspektiv. Det kan vara informativt, användbart, eller roligt och lämnar dig alltid med känslan av att vilja ha mer.

Struktur och navigation

Med struktur och navigation syftar vi till hur sidan är uppbyggd, hur innehåll är organiserat, hur information är prioriterad och på vilket sätt besökaren forslas genom sidan. En sida med en bra struktur är konsekvent, intuitiv och transparant. Den uppmanar dig att skapa en mental bild av hur innehållet, var man hittar saker, och vad man kan förvänta sig efter ett klick. En bra navigation tar dig dit du vill snabbt och ger snabb tillgång till både bredd och djup inom sidinnehållet.

Visuell design

Visuell design handlar om mer än att ha en fin sida och den behöver inte heller vara banbrytande eller trendig. Bra visuell design har hög kvalitet, är lämplig och relevant för sin publik och det meddelande som den förmedlar. Den förmedlar en visuell upplevelse och kan till och med få dig att tappa andan.

Funktionalitet

Funktionalitet handlar om teknologi används på sidan. Bra funktionalitet innebär att sidan fungerar bra. Det laddar snabbt, har fungerande länkar, och den nya teknologin som används är funktionell och relevant för den tänkta publiken. Sidan ska fungera över olika plattformar och vara oberoende av val av browser. En högfunktionell sida förutser olika användares olika behov, allt från filstorlekar och filformat samt nedladdningshastighet. De mest välfungerade sidorna tar även hänsyn till de som har särskilda behov för att använda sidan. Bra funktionalitet sätter upplevelsen i första rummet och gör teknologin bakom osynlig.

Interaktivitet

Interaktivitet handlar om hur sidan får dig att göra något. Bra interaktivitet är mer än hur en knapp ändrar utseende när du klickar på den eller vad man väljer att klicka på härnäst; den uppmanar dig som användare, att ge och att ta. Den insisterar på att du ska delta, inte iaktta. Den består av input/output, i sökningar, chatrum, kommentarsfält, e-handel och spel eller notifikationer, peer-to-peer applikationer och ger feedback i realtid. Det handlar om gör-det-själv, dela-det-själv, eller säg vad du tycker så att alla kan se, lyssna eller svara. Interaktiva element är vad som skiljer webben från annan media. Det ska vara tydligt att du inte längre läser ett magasin eller tittar på TV.

Övergripande upplevelse

En sida är ofta mer eller mindre summan av sina delar, den övergripande upplevelsen av sidan innefattar innehåll, struktur och navigation, visuell design, funktionalitet och interaktivitet. Men även det som är svårt att sätta fingret på, det som är avgör ifall du stannar eller lämnar sidan. Någon som kommer tillbaka regelbundet, sparar sidan som bokmärke, skriver upp sig på nyhetsbrevet, delar, e-mailar sidan till sin kompis, stannar ett tag, blir nyfiken har antagligen fått en bra övergripande upplevelse.

Online Marknadsföring

Kreativitet

De flesta som vinner pris för online marknadsföring besitter en överlägsen nivå av kreativitet. För att bedöma kreativiteten i ett bidrag fokuserar man på flera olika element samtidigt såsom, innehåll, design, teknologisk innovation och den unika karaktären hos den bakomliggande idén. Den består av ett fängslande språk, bra val av musik, genialisk ljuddesign och en adekvat användning av animationer eller videomaterial. Allt som kommunicerar det kreativa meddelande man vill marknadsföra. Vinnande kreativitet karakteriserar oftast marknadsföring som är engagerande och relevant, som speglar ett eget perspektiv. Det kan vara informativt, användbart, eller roligt, tekniskt häpnadsväckande, men i slutänden ska det lämna dig med känslan av att vilja ha mer.

Integration

Hur väl är något implementerat i mediet? Kan man till fullo uppleva kvaliteten av arbetet eller finns det några tekniska eller för mediet specifika problem som hindrar dig från att uppleva innehållet till fullo? Lyckas arbetet integrera animation, ljud eller video på rätt sätt för att understryka sitt budskap? Om marknadsföringsmaterialet är del av en större kampanj, hur bra gör det sitt jobb? Till skillnad från print och TV är marknadsföring online unikt på det sättet att det skapar en direkt interaktiv upplevelse med konsumenten. Funkar bidraget som en del av online marknadsföring genom att integrera teknologi, innovation tillsammans med budskapet?

Övergripande upplevelse

En sida är ofta mer eller mindre summan av sina delar, den övergripande upplevelsen av sidan innefattar innehåll, struktur och navigation, visuell design, funktionalitet och interaktivitet. Men även de saker som är svåra att sätta fingret på, det som gör att någon svarar på innehållet. Någon har antagligen fått en bra övergripande upplevelse om hen lockas att klicka vidare.

Internet Video

Koncept & språk

Styrkan hos konceptet och språket blir utvärderat gentemot den kategori som det är inlämnat i. Är storyn och konceptet unikt? Är berättartekniken och narrativet sammanhängande och fångar den din uppmärksamhet? Har språket en tydlig ton och stannar det kvar hos dig långt efter det att du läst det? För at avgöra kvaliteten av ett koncept och språket måste man se till hur de tar hänsyn till alla element som den kreative processen består av och hur framgångsrik originalidén är som kommuniceras.

Kvaliteten i hantverket

För att avgöra kvaliteten på hantverket läggs fokus på filmskaparprocessen och det tekniska utförandet. Detta innefattar kvaliteten på bildmaterialet, redigering, ljuddesignen och ljudintegrationen, utförande, ljussättningen, och alla andra aspekter som bidrar till att skapa en minnesvärd upplevelse. Valet av den kategori som bidraget tävlar inom är också avgörande. Ett bidrag exempelvis till de Virala kategorierna kommer att ses med andra ögon än bidrag i andra kategorier. Kvaliteten hos hantverket betyder mer än bara att skapat en fin film eller video men det måste inte heller vara banbrytande och trendigt.

Integration

Hur väl arbetet är implementerat i mediet. Kan man till fullo uppleva arbetets kvalitet, eller finns det tekniska eller mediespecifika problem som hindrar dig från att uppleva det till fullo.

Övergripande upplevelse

En film kan vara mer än bara summan av sina delar. Den övergripande upplevelsen omfattar innehåll, struktur, visuell design, funktionalitet och interaktivitet, och även det som är svårt att sätta fingret som gör att åskådaren svarar på innehållet. Upprepade visningar, besök och delningar är ofta en indikation på att den övergripande upplevelsen är bra.

Apps, Mobile Sites & Podcasts

Innehåll

Innehållet är den informationen som den mobila sidan eller appen innehåller. Det är inte bara text utan även musik, ljud, animationer eller videomaterial – allting som kommunicerar sidans samlade innehåll. Bra innehåll ska vara engagerande, relevant och lämpligt för sin publik. Man kan avgöra om det har blivit utvecklat för webben för att det är tydligt och koncist och fungerar bra i mediet. Bra innehåll tar ställning. Det har en röst, ett eget perspektiv. Det kan vara informativt, användbart, eller roligt men lämnar dig alltid med känslan av att du vill ha mer.

Struktur & navigation

Struktur och navigation syftar till en mobil sida eller apps stomme. Hur innehållet är organiserat, hur informationen är prioriterad och det sättet som du rör dig genom sidan. Sidor och appar med bra struktur och navigation är konsekventa, intuitiva och transparanta. De tillåter dig skapa en mental bild av innehållet, var man hittar saker, vad du kan vänta dig efter ett klick. Bra navigation tar dig dit du vill snabbt och ger tillgång till både bredd och djup i innehållet.

Visuell design

Visuell design som den ser ut på den mobila sidan eller appen handlar om mer än att vara en fin men behöver inte vara banbrytande eller trendig. Bra visuell design är högkvalitativ, lämplig, och relevant för publiken och meddelandet som den vill lyfta fram. Den kommunicerar en visuell upplevelse och kanske till och med får dig att tappa andan.

Funktionalitet

Funktionalitet är användandet av teknologi på den mobila sidan eller appen. Bra funktionalitet betyder att sidan eller appen fungerar bra. Den laddar snabbt, har fungerande länkar, och all ny teknologi som används är funktionell och relevant för den tänkta publiken. Siten eller appen ska fungera över alla plattformar och vara oberoende av browser. En högfunktionell sida förutser olika användares olika behov, allt från filstorlekar och filformat samt nedladdningshastighet. De mest välfungerade sidorna tar även hänsyn till de som har särskilda behov för att använda sidan. Bra funktionalitet sätter upplevelsen i första rummet och gör teknologin bakom osynlig.

Interaktivitet

Interaktivitet är sättet som en mobil sida eller app uppmuntrar dig att göra något. Bra interaktivitet innebär mer än att välja vad du ska klicka på härnäst; den uppmuntrar dig, som användare, att ge och ta. Den insisterat på att du ska delta, inte åskåda.

Den består av input/output, i sökningar, chatrum, kommentarsfält, e-handel och spel eller notifikationer, peer-to-peer-applikationer och ger feedback i realtid. Det handlar om gör-det-själv, dela-det-själv, eller säg vad du tycker så att alla kan se, lyssna eller svara. Interaktiva element är vad som separerar webben från annan media.

Övergripande upplevelse

Mobila sidor och appar mer ofta är mer eller mindre summan av sina delar, den övergripande upplevelsen består av innehåll, struktur och navigation, visuell design, funktionalitet, och interaktivitet, men det består även av saker som är svåra att sätta fingret på, det som avgör ifall du går eller stannar. Någon har antagligen fått en bra övergripande upplevelse om hen kommer tillbaka vid upprepade tillfällen, lägger till sidan som bokmärke, skriver upp sig på nyhetsbrevet, deltar, e-mailar sidan till en vän, stannar en stund, blir nyfiken.

Content (Podcasts)

Is the story or concept unique? Is the storytelling or narrative coherent, and does it hold your attention? Does the writing have resonance and stay with you long after listening? Determining the quality of concept & writing considers all the elements that go into the podcast and how successfully the original idea is communicated.

Quality of Craft (Podcasts)

Determining the quality of craft focuses on the production quality and technical execution. This includes the appearance and quality of the editing, sound design and audio integration, and all the aspects that account for a memorable listening experience. This is of course relevant to the category entered. Quality of Craft means more than just a clean audio, and it doesn’t necessitate that it be cutting edge or trendy.

Overall Experience (Podcasts)

Demonstrating that a digital can be more or less than the sum of its parts, the overall experience encompasses content, storytelling, and production, as well as the intangibles that provoke the listener’s response. Repeat listening generally indicates a generally positive overall experience.

Sociala Medier

Innehåll

Innehållet är all information uttryckt i: text, musik, ljud, animationer, videomaterial – allt som förmedlar ett budskap. Bra innehåll ska vara lämpligt, relevant, engagerande. Det har en egen röst och ett eget perspektiv.

Kreativitet

Kreativitet är inte bara en sak – det kan anta många olika former: koncept, innehåll, design, teknologisk innovation, hantverk, och övergripande användaruppplevelse. Det är inget som är lätt att definiera, med det som de allra bästa kreatörerna har gemensamt är förmågan att sticka ut.

Engagemang

Framgång i Sociala Medier handlar i slutänden om engagemang. Vilken strategi, taktik och kreativt understöd är det som når en publik eller en community? En del är de saker som vi kan mäta, samtidigt som en annan är kontakten med publiken och innehållet.

Övergripande upplevelse

Det nya Sociala medieterritoriet är fortfarande under utveckling och håller på att definieras – vilket både är en utmaning och en möjlighet. En framgångsrik övergripande upplevelse visar att summan är större än de individuella delarna som består av koncept, kreativitet, struktur, visuell design, funktionalitet, interaktivitet såväl som de element som är svåra att sätta fingret på.

In The Social Sphere

  • All
  • Features
Type to search what you're looking for

Results

Sort by

Date
  • Date
  • Alphabetical